Menu

Henri Oosthout

Mens in de kosmos

Een natuurfilosofisch lexicon

 22,99  9,90

ISBN: 9789086871483. Bindwijze: pap Taal: NL Uitgever: Klement/ pelckmans Auteur: Henri Oosthout Paginas: 280 Categorieën: , .

Gerelateerde producten

filosofie & religie

Rudi Visker

Vreemd gaan en vreemd blijven

Vreemd gaan en vreemd blijven – Rudi Visker 'Wat voor mij betekenisvol is, hoeft de ander niets te zeggen'. Rudi Visker over het probleem van de multiculturele samenleving, en hoe we er mee om moeten gaan: vormgeven aan een publieke ruimte waar onverenigbare verschillen niet worden weg gemoraliseerd door gezamenlijke waarden en normen. Volgens Visker is het probleem van de multiculturele, pluralistische samenleving dat wat wij als betekenisvol ervaren is niet noodzakelijk betekenisvol voor de 'ander'. Visker: 'En het ergerlijke is dat ik die ander al evenmin kan uitleggen waarom het zo betekenisvol is. Rudi Visker ontwikkelt aan de hand van het denken van onder anderen Levinas, Lyotard, Derrida en Foucault een boeiende filosofie van het zelf ten opzichte van de ander. Het centrale thema is de positie van het begrip subject na de postmodernistische kritiek. Rudi Visker vult zijn diepgaande analyses aan met persoonlijke standpunten die uitnodigen tot een serieus debat. ‘Vreemd gaan en vreemd blijven’ biedt een uitstekend filosofisch overzicht van de grote thema´s in het denken over de ander. 'De angst van de multiculturalist die geconfronteerd wordt met de Ander, is dat hij zijn eigenheid zal verliezen. Hij houdt de ander dus op afstand door hem principieel gelijkwaardig te verklaren, maar keert hem in dezelfde beweging de rug toe en sluit zich in zichzelf op...'
Link naar interview Metagegevens ·         Boom uitgevers ·         Paperback ·         248 pagina’s ·         ISBN 9789085060499 ·         NUR: 730 – Filosofie algemeen ·         Genre: Filosofie ·         Trefwoorden: Levinas, Lyotard, Derrida, Foucault Recensie Een must voor studenten filosofie en vakfilosofen, maar zeker ook voor psychologen, theologen en maatschappelijk geëngageerde lezers. Auteur Rudi Visker is hoogleraar hedendaagse wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Interview met Rudi Visker Uitgever Boom uitgevers Amsterdam ontwikkelde zich in de afgelopen decennia tot een toonaangevend huis voor publicaties op het gebied van de filosofie. Werk van zowel klassieke als contemporaine denkers, van Arendt tot Žižek. Daarnaast investeert de uitgeverij in nieuwe lesmethodes voor filosofie en titels voor het hoger onderwijs. Momenteel heeft Boom ruim tweehonderd titels leverbaar op het gebied van de filosofie. Boom verwierf reputatie met hoogwaardige vertalingen van grote klassieke werken uit de geschiedenis van de westerse filosofie, zoals werk van Hegel en Kant. Centraal bij de uitgave van deze werken stond steeds de vraag wat het werk van deze denkers ons vandaag de dag te zeggen heeft. Die vraag blijft onverminderd een wezenlijk motief voor veel van onze activiteiten. Met de overname van uitgeverij SUN in 2002 werd het filosofisch fonds verder versterkt.
 34,00  9,90 Verder lezen

filosofie & religie

Gerrit Manenschijn

Religie en haat

Religie en haat – Gerrit Manenschijn In ‘Religie en haat’ laat de bekende ethicus Gerrit Manenschijn, gereformeerd emeritus hoogleraar, zien wat voor explosief materiaal religie is. De bijbel en de koran tonen hoe gruwelijk en bloedig er in naam van God afgerekend werd met een volks vijand. Moorddadige zelfmoordaanslagen die onder het aanroepen van de naam van Allah regelmatig worden uitgevoerd, borduren voort op een oeroude traditie. Het Westen heeft zijn oordeel klaar over moderne vormen van tribale overlevingsmoraal onder een kleine groep fundamentalistische moslims, maar laat het Westen zich niet op de borst slaan. Europeanen als Hitler en Stalin spannen nog steeds de kroon wat planmatig uitgevoerde genocide op miljoenen mensen betreft. Het virus van vreemdelingenhaat, racisme en klassenvijandschap was van Europese makelij. Uiteindelijk legt Manenschijn in 'Religie en haat' de wortels van het vijanddenken bloot, zoals dat in de mens zit ingebakken. En maakt hij voelbaar hoezeer het gebod 'heb uw vijand lief' tegen onze natuur ingaat. Metagegevens ·         Ten Have ·         Paperback ·         284 pagina’s ·         ISBN 9789025955502 ·         NUR: 740 – Mens en maatschappij algemeen ·         Genre: Religie, Godsdienst ·         Trefwoorden: Religie, Islam, vreemdelingenhaat Auteur Gerrit Manenschijn, gereformeerd emeritus hoogleraar ethiek in Kampen. Uitgever Uitgeverij Ten Have is een toonaangevende uitgeverij op het gebied van religie en filosofie, spiritualiteit en zingeving. Ook psychologie, rouwverwerking en business spiritualiteit behoren tot dit domein. De uitgeverij is in 1831 te Amsterdam opgericht door Henricus Höveker. Aanvankelijk was de uitgeverij gericht op het liberaal protestants-christelijke gedachtegoed. Momenteel zijn auteurs van alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen welkom, zolang zij met een open houding in de samenleving staan en hun werk van kwaliteit getuigt. Het fonds van de uitgeverij bestaat uit drie onderdelen: religie en filosofie (hoofd), spiritualiteit en zingeving (hart), psychologie, rouwverwerking en business spiritualiteit (handen). U ziet daarom bij de boeken een drietal achtergrondkleuren die deze onderdelen visualiseren.
 22,90  7,90
Verder lezen