Menu

Privacy verklaring ramsj.nl

Privacyverklaring ramsj.nl

Via de webwinkel ramsj.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
ramsj.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt.

ramsj.nl is de enige verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-01-2018

 

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop laat u algemene persoonsgegevens bij ons achter.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om uw bestelling te kunnen verwerken of om u de nieuwsbrief te verzenden.
Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp/AVG.
Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk gericht op de particuliere gebruiker.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

– NAW gegevens
– Factuuradres
– E-mailadres
– Betalingsgegevens

 

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij verspreiden per e-mail een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, acties en/of diensten.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:
– E-mailadres
– Factuuradres
– NAW gegevens

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
– per email als u zich opgegeven heeft voor nieuwsbrieven.
– per post voor bijv. verzending van de papieren versie van de ramsjkrant of uitnodiging voor evenementen in het magazijn van Tialda | Steven Sterk.
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes) die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ramsj.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze site zijn zgn. social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

ramsj.nl – Hellingbaas 1 – 8401 JH Gorredijk
info@ramsj.nl – 0513 462 447