Menu

Het romantische bewustzijn - 9789085300595 - Maarten Doorman

Maarten Doorman

Het romantische bewustzijn

Hoorcollege over de hedendaagse cultuurfilosofie van de romantiek

 42,50  7,90

ISBN: 9789085300595. Bindwijze: ABD Taal: NL Uitgever: NRC Auteur: Maarten Doorman Auteur voorletter: M. Auteur voornaam: Maarten Auteur achternaam: Doorman Categorieën: , .

Gerelateerde producten

filosofie & religie

Rudi Visker

Vreemd gaan en vreemd blijven

Vreemd gaan en vreemd blijven – Rudi Visker 'Wat voor mij betekenisvol is, hoeft de ander niets te zeggen'. Rudi Visker over het probleem van de multiculturele samenleving, en hoe we er mee om moeten gaan: vormgeven aan een publieke ruimte waar onverenigbare verschillen niet worden weg gemoraliseerd door gezamenlijke waarden en normen. Volgens Visker is het probleem van de multiculturele, pluralistische samenleving dat wat wij als betekenisvol ervaren is niet noodzakelijk betekenisvol voor de 'ander'. Visker: 'En het ergerlijke is dat ik die ander al evenmin kan uitleggen waarom het zo betekenisvol is. Rudi Visker ontwikkelt aan de hand van het denken van onder anderen Levinas, Lyotard, Derrida en Foucault een boeiende filosofie van het zelf ten opzichte van de ander. Het centrale thema is de positie van het begrip subject na de postmodernistische kritiek. Rudi Visker vult zijn diepgaande analyses aan met persoonlijke standpunten die uitnodigen tot een serieus debat. ‘Vreemd gaan en vreemd blijven’ biedt een uitstekend filosofisch overzicht van de grote thema´s in het denken over de ander. 'De angst van de multiculturalist die geconfronteerd wordt met de Ander, is dat hij zijn eigenheid zal verliezen. Hij houdt de ander dus op afstand door hem principieel gelijkwaardig te verklaren, maar keert hem in dezelfde beweging de rug toe en sluit zich in zichzelf op...'
Link naar interview Metagegevens ·         Boom uitgevers ·         Paperback ·         248 pagina’s ·         ISBN 9789085060499 ·         NUR: 730 – Filosofie algemeen ·         Genre: Filosofie ·         Trefwoorden: Levinas, Lyotard, Derrida, Foucault Recensie Een must voor studenten filosofie en vakfilosofen, maar zeker ook voor psychologen, theologen en maatschappelijk geëngageerde lezers. Auteur Rudi Visker is hoogleraar hedendaagse wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Interview met Rudi Visker Uitgever Boom uitgevers Amsterdam ontwikkelde zich in de afgelopen decennia tot een toonaangevend huis voor publicaties op het gebied van de filosofie. Werk van zowel klassieke als contemporaine denkers, van Arendt tot Žižek. Daarnaast investeert de uitgeverij in nieuwe lesmethodes voor filosofie en titels voor het hoger onderwijs. Momenteel heeft Boom ruim tweehonderd titels leverbaar op het gebied van de filosofie. Boom verwierf reputatie met hoogwaardige vertalingen van grote klassieke werken uit de geschiedenis van de westerse filosofie, zoals werk van Hegel en Kant. Centraal bij de uitgave van deze werken stond steeds de vraag wat het werk van deze denkers ons vandaag de dag te zeggen heeft. Die vraag blijft onverminderd een wezenlijk motief voor veel van onze activiteiten. Met de overname van uitgeverij SUN in 2002 werd het filosofisch fonds verder versterkt.
 34,00  9,90 Verder lezen

esoterie & spiritualiteit

Lynn Picknett

Het geheime boek der grootmeesters

Geheime Boek Der Grootmeesters – Clive Prince, Lynn Pickett Maria Magdalena, Johannes De Doper En De Ware Identiteit Van De Messias. Wat waren de ware aard en motieven van Jezus Christus en de rol die Maria Magdalena en Johannes de Doper hebben gespeeld? Zeker een rol die door de rooms-katholieke kerk altijd is ontkend. Gedurende hun onderzoek naar de lijkwade van Turijn en het oeuvre van Leonardo da Vinci stuiten Lynn Picknett en Clive Prince op aanwijzingen dat er een geheime godsdienst heeft bestaan. In kerk in Engeland kerk vinden zij het bewijs voor het voortbestaan van deze godsdienst tot op de dag van vandaag. Deze vondsten vormen het begin van een speurtocht die hen voert tot in het hart van Europese occultisme en de geschiedenis van vrijmetselaars, de katharen en de tempeliers. Cruciaal is hun ontdekking van de centrale rol die (gewijde) seksualiteit binnen deze 'ketterse' stromingen speelde en het belang van de vrouwelijk rol daarin. Het spoor voert hen terug naar de 1ste eeuw na Christus en heeft een dramatische verandering teweeggebracht in hun visie op de ware aard en motieven van Jezus Christus en de rol die Maria Magdalena en Johannes de Doper hebben gespeeld. Deze rol werd door de rooms katholieke kerk stelselmatig ontkend en verdraaid. ‘Geheime Boek Der Grootmeesters’ doet verslag van de achtjarige speurtocht. Metagegevens ·         Kosmos ·         paperback ·         448 pagina’s ·         ISBN 9789021549101 ·         NUR: 700 – Theologie algemeen ·         Genre: Theologie ·         Trefwoorden: Gnosticisme, geschiedenis, christendom Recensie Wat is fictie en wat is realiteit? De ontdekking van de gnostische manuscripten in Nag Hammadi heeft de studie van ontstaan en ontwikkeling van het christendom een enorme impuls gegeven. De vragen zijn: stond het gnostisch-christelijke geloof dichter bij de historische Jezus dan het traditionele geloof, en waar vinden we er nog sporen van? Deze serieuze studie berust op eigen onderzoek en recente literatuur over bijbel en kerkgeschiedenis. De wereld van het oude godsdienstige Israël blijkt zeer divers. De auteurs hypothetiseren dat Jezus en Johannes de Doper priesters van de Isis-en-Osiriscultus en elkaars rivalen waren, dat Maria Magdalena en Jezus de rol van Isis en Osiris vervulden en dat de kerk alles wat hieraan herinnerde, heeft willen uitroeien. Vooral in het Midden-Oosten en Zuid-Frankrijk en bij katharen, Tempeliers, Rozenkruisers en vrijmetselaars vinden we er nog sporen van terug. De geschiedenis wordt niet herschreven, maar de elementen van de geschiedenis worden anders benaderd en de verbanden worden anders gelegd..., en zo merk je dat de geschiedenis vaak de resultante is van de beschrijving die men er aan geeft. De auteurs, die alle argumenten zakelijk wikken en wegen en hun hypotheses bouwen op zorgvuldige analyses, bieden spannende lectuur voor al degenen die van dit genre houden. Een boeiend boek met 36 foto's in twee katernen. Uitgever Kosmos Uitgevers geeft vooral informatieve boeken uit. Boeken op het gebied van Eten & Drinken, Gezin & Gezondheid, Reizen & Vrije tijd, Natuur, Creatief & Art, Iconen & Biografieën, Spiritualiteit. Bekende auteurs in het fonds zijn o.a. Jamie Oliver, Matt Skinner en Herman de Blijker.
 15,00  6,90
Verder lezen

filosofie & religie

Bas Heijne

Kleine filosofie van de volmaakte mens

Kleine filosofie van de volmaakte mens – Bas Heijne De mens wordt steeds meer maakbaar. Genetische manipulatie, almaar slimmere robots en duizelingwekkende ontwikkelingen op het gebied van de informatica en nanotechnologie stellen ons in staat de menselijke natuur naar onze hand te zetten. Waar liggen de grenzen? Wie moet die vaststellen? Hoe gevaarlijk is het wanneer een baby vooraf kan worden samengesteld aan de hand van een keuzemenu? Hoe groot is de kans dat de mens het aflegt tegen vormen van kunstmatige intelligentie die hijzelf heeft ontwikkeld? Kan er zoiets als een humanisme 2.0 ontstaan of leven we binnenkort in het posthumane tijdperk, waar de grens tussen mens en machine niet langer bestaat? ‘Kleine filosofie van de volmaakte mens’ bevat 14 verschillende teksten van hedendaagse filosofen, met o.a. Peter Singer, Slavoj Zizek,  Nick Bostrom, Rüdiger Safranski, Peter Sloterdijk, Michael J. Sandel, John Gray. Met literatuuropgave. Metagegevens ·         Prometheus ·         Hardback ·         290 pagina’s ·         ISBN 9789044621297 ·         NUR: 730 – Filosofie algemeen ·         Genre: Filosofie ·         Trefwoorden: Mensbeeld, Toekomst, Ethische aspecten, Opstellen, Filosofische aspecten, Bas Heijne, Peter Sloterdijk Recensie In ‘Kleine filosofie van de volmaakte mens’ heeft Bas Heijne een aantal teksten van spraakmakende denkers over dit onderwerp bijeengebracht. Tezamen vormen zij een onmisbare bijdrage aan een discussie die iedereen aangaat   Auteur Bastiaan Johan (Bas) Heijne (Nijmegen, 9 januari 1960) is een Nederlandse schrijver, vertaler en interviewer. In december 2016 werd Heijne de P.C. Hooft-prijs 2017 toegekend, voor zijn beschouwend proza. De jury roemt hem als een "een schrijver met een bijzondere positie als columnist en essayist, die over een enorme verscheidenheid aan actuele onderwerpen en kwesties schrijft. [...] Zijn werk geeft een vernieuwende impuls aan wat literatuur in maatschappelijke zin betekenen kan. [...] Vooral de vorm waarin hij dat doet is bijzonder: hij schrijft als een denker én denkt als een lezer." Uitgever Het fictie-fonds van Prometheus heeft een indrukwekkende lijst grote schrijvers onder zijn vleugels. Dat zijn beroemde Nederlandstalige auteurs als Connie Palmen, Maxim Februari, Griet Op de Beeck, Herman Brusselmans, Jean Pierre Rawie, Menno Wigman en Tom Lanoye, maar ook  gevierde buitenlandse schrijvers als Umberto Eco, Tom Wolfe, Michael Cunningham, Sandro Veronesi, Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides en Zadie Smith. Jaarlijks vinden zowel langverwachte bestsellers als verborgen juweeltjes via Prometheus hun weg naar de boekhandel. Het non-fictie gedeelte van de uitgeverij is van grote waarde voor de uitgeverij: het biedt de mogelijkheid aan wetenschappers van allerlei pluimage om hun expertise met de wereld te delen. Een kleine greep uit het fonds laat een rijke verscheidenheid aan disciplines zien: historici als Auke van der Woud, H.L. Wesseling en Henk te Velde, psychologen als Ap Dijksterhuis, Eveline Crone en Margriet Sitskoorn, socioloog Abram de Swaan, natuurkundige Robbert Dijkgraaf en letterkundigen Frits van Oostrom en Herman Pleij, allen vooraanstaande wetenschappers in hun vakgebied.
 19,95  7,90
Verder lezen